סטאטוס הגעה לכנס הצגת פרויקט The Valley
מתחם מזרחי – 47550, הגרלות מס׳: 651, 611, 809, 1058

שם משפחה*

הזן את המייל אליו נשלח הזימון לכנס*

אישור הגעה/אי אישור הגעה *

הריני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי מ"גשם החזקות" בדוא"ל ו/או SMS וכיוצ"ב.