הזדמנות ייחודית למגורי בוטיק במזרח תל אביב

פרטים נשלחים...