MEDIA & NEWS

MEDIA & NEWS

שווקו בהצלחה 272 יחידות דיור במכרזי מחיר למשתכן של שר האוצר משה כחלון ושר השיכון יואב גלנט בנהריה

תאריך פרסום: 19.6.2018

לכתבה המקורית
חזרה לכל הכתבות

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווק בהצלחה מתחם אחד לבניית 272 יחידות דיור למגורים בבנייה רוויה בשכונה צפון מזרחית בנהריה.

במכרז לחכירת מתחם אחד למגורים בבנייה רוויה בשכונה הצפון מזרחית בנהריה התקבלה הצעה אחת ואשל הירדן יזום ובנין בע”מ יש גשם מימון והשקעות בע”מ הם הזוכים במכרז.

מחירי הדירות בנהריה מבטאים הנחה שבין 18-19 אחוזים ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד 655,822 על ש”ח.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ”ר יעמוד על 766,387 ש”ח.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ”ר יעמוד על 913,807 ש”ח
הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

מטרת התכנית היא יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, מוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שטחים ציבוריים פתוחים ופארק עירוני משולבים במערכת כבישים מותאמת.

לכתבה המקורית
חזרה לכל החדשות

חדשות נוספות