Investor Relations

Investor Relations

קשרי משקעים

גשם החזקות הינה חברה לייזום נדל”ן המתמחה בפרויקטים של נדל״ן בכלל ו’תכנית מחיר למשתכן’ בפרט. החברה, שהוקמה על ידי יזמי הנדל”ן שמגר ואקנין ויוסי מזרחי, מעמידה לרשות לקוחותיה ניסיון משותף של שנים רבות בניהול ובבניית אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ. כל פרויקט הנכנס בשערי החברה נהנה מטיפולם האישי של יוסי ושמגר, המובילים מדיניות של מצוינות חסרת פשרות, הבאה לידי ביטוי בשיתופי
פעולה עם היועצים ואנשי המקצוע הטובים בענף: אדריכלים, מהנדסים מנהלי פרויקטים, עורכי דין, קבלני ביצוע ועוד. זאת במטרה לבנות דירות באיכות הגבוהה ביותר, תוך שמירה קפדנית על תקציב הפרויקט ועמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים שנקבעו. כספי המשקיעים משמשים להשלמת ומימון ההון העצמי הנדרש לפרויקטים השונים כהלוואות בלבד. הצוות המנהל מתמחה בתחום מימון הנדל”ן ומלווה ע”י מיטב היועצים המקצועיים בתחום וביניהם: שמאים ,חברות הנדסה, יועצים משפטיים ומומחים נוספים בתחום הנדל”ן.
חברת גשם פועלת באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי. כספי המשקיע מופקדים ישירות לחשבון נאמנות, בבעלות השותפות בלבד. נאמן החשבון הינו “החברה לנאמנויות של בנק לאומי בע”מ” והוא מורשה החתימה היחיד בחשבון הבנק של השותפות. אצלנו המשקיעים נהנים מפיזור ההשקעה במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים בכל פרויקט. כמו כן, מסל שלם של בטוחות לטובתם, שעבוד זכויות היזמים, רישום משכנתא במידת האפשר ועוד הטבות רבות…
אם אתם מחפשים השקעה שתניב לכם תשואות גבוהות ובטוחות
השאירו פרטים בטופס או ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.

ליצירת קשר בנושא שיתופי פעולה

הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15(א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי גשם החזקות החזקות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת גשם החזקות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות.

קשרי משקעים

גשם החזקות הינה חברה לייזום נדל”ן המתמחה בפרויקטים של נדל״ן בכלל ו’תכנית מחיר למשתכן’ בפרט. החברה, שהוקמה על ידי יזמי הנדל”ן שמגר ואקנין ויוסי מזרחי, מעמידה לרשות לקוחותיה ניסיון משותף של שנים רבות בניהול ובבניית אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ. כל פרויקט הנכנס בשערי החברה נהנה מטיפולם האישי של יוסי ושמגר, המובילים מדיניות של מצוינות חסרת פשרות, הבאה לידי ביטוי בשיתופי
פעולה עם היועצים ואנשי המקצוע הטובים בענף: אדריכלים, מהנדסים מנהלי פרויקטים, עורכי דין, קבלני ביצוע ועוד. זאת במטרה לבנות דירות באיכות הגבוהה ביותר, תוך שמירה קפדנית על תקציב הפרויקט ועמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים שנקבעו. כספי המשקיעים משמשים להשלמת ומימון ההון העצמי הנדרש לפרויקטים השונים כהלוואות בלבד. הצוות המנהל מתמחה בתחום מימון הנדל”ן ומלווה ע”י מיטב היועצים המקצועיים בתחום וביניהם: שמאים ,חברות הנדסה, יועצים משפטיים ומומחים נוספים בתחום הנדל”ן.
חברת גשם פועלת באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי. כספי המשקיע מופקדים ישירות לחשבון נאמנות, בבעלות השותפות בלבד. נאמן החשבון הינו “החברה לנאמנויות של בנק לאומי בע”מ” והוא מורשה החתימה היחיד בחשבון הבנק של השותפות. אצלנו המשקיעים נהנים מפיזור ההשקעה במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים בכל פרויקט. כמו כן, מסל שלם של בטוחות לטובתם, שעבוד זכויות היזמים, רישום משכנתא במידת האפשר ועוד הטבות רבות…
אם אתם מחפשים השקעה שתניב לכם תשואות גבוהות ובטוחות
השאירו פרטים בטופס או ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.

ליצירת קשר בנושא שיתופי פעולה

שם מלא*

דוא״ל*

טל*

נושא

הודעה

הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15(א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי גשם החזקות החזקות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת גשם החזקות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות.