האיצטדיון נהריה

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
מבנה הפרויקט

נהריה

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

פיבקו האיצטדיון נהריה

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט: נהריה
שם היזם: גשם

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים