ג’סר אזרקה

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
מגורים:
סטטוס:
תקציב:
אדריכל:

ג'סר אזרקה
91 יחד
בתכנון
76 מיליון
גיא אייזיק ADD אדריכלים

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

ג'סר אזרקה

אודות הפרויקט

מגורים: 91 יחד׳, סטטוס: בתכנון, תקציב: 76 מיליון, אדריכל: גיא אייזיק ADD אדריכלים

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים