MEDIA & NEWS

MEDIA & NEWS

“אשל הירדן” ו”גשם למשתכן” יבנו באור יהודה

news1 מחלקה קראשונה
תאריך פרסום: 22.3.2018
מאת: המערכת

לכתבה המקורית
חזרה לכל הכתבות

שתי החברות זכו במשותף במכרז לרכישת מגרש ל-152 דירות מחיר למשתכן, וכן במכרז לרכישת מגרש לתעשיה ומסחר בן 11 דונם

חברות “אשל הירדן” ו”גשם למשתכן” זכו (יום ב’, 12.3.18) בשני מכרזים של רשות מקרקעי ישראל. הן יקנו מגרש לבניית 152 דירות מחיר למשתכן, וכן מגרש לתעשיה ומסחר, בן 11 דונם. ההצעה המשותפת הייתה היחידה שהוגשה בשני המכרזים
החברות התחייבו למכור דירות מחיר למשתכן בכ-10,700 שקל למ”ר, כמעט זהה למחיר המקסימום שקבעה רמ”י. אם להוסיף מע”מ, מחסן וחניה, נראה שדירת 100 מ”ר תעלה כ-1.3 מיליון שקל.
המגרש השני הוא בן כ-11 דונם, ומיועד לבניית מבני תעשיה ומסחר. שתי החברות יחד ישלמו בעד המגרש 28.2 מיליון שקל, פחות מהערכת השמאי שעמדה על 61.6 מיליון שקל. כן ישלמו 26.8 מיליון שקל הוצאות פיתוח.
אשל הירדן, שהוקמה לפני יותרמ-20 שנה, בונה במקומות שונים בארץ. היא נמצאת בשליטת קבוצת משקיעים בראשות אביהו אפרת .
גשם למשתכן כבר זכתה בכמה מכרזי מחיר למשתכן, ובונה בין היתר בנהריה ואשקלון. החברה נמצאת בבעלות שמגר ואקנין ויוסי מזרחי.

לכתבה המקורית
חזרה לכל החדשות

חדשות נוספות