RELATED COMPANIES

RELATED COMPANIES

וולתסטון גשם קפיטל

WG – "מחיר למשתכן", מתמחה במימון פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל, כשכל שותפות משקיעה בתהליך של מחיר למשתכן פרויקטים בישראל. WG – "מחיר למשתכן" מתמחה באיתור ובמימון פרויקטים במתכונת מחיר למשתכן פרויקטים. החל משלב העמדת הערבויות להשתתפות במכרזים, מימון הון העצמי לרכישת הקרקע והביצוע.

לאתר הבית של חברת וולת'סטון החזקות
לאתר הבית של חברת וולת'סטון החזקות

חברות ביצוע ויזמות

פירמות עורכי דין

שמאות

בנקים

מוסדים

קרנות

אחרים