עו"ד שחר בן חיים מונתה ליועצת המשפטית של גשם החזקות

עו"ד שחר בן חיים מונתה ליועצת המשפטית של גשם החזקות

מינוייה של בן חיים הוא המינוי הניהולי השישי של גשם החזקות בחודשים האחרונים, כל זאת לצד התווספות פרויקטים חדשים וצמיחה מסיבית של החברה

דילוג לתוכן