MEDIA & NEWS

MEDIA & NEWS

מחיר למשתכן: נסגרו מכרזים ל-3,011 דירות מוזלות

גלובס
תאריך פרסום: 11.7.2017
מאת: אורי חודי

לכתבה המקורית
חזרה לכל הכתבות

המכזרים שנסגרו הן לדירות "מחיר למשתכן" באור יהודה, אשקלון ועתלית ■ חלק מהמכרזים כוללים גם דירות למכירה בשוק החופשי ובסה"כ נסגרו מכרזים ל-4000 יחידות דיור

שורה של מכרזי מחיר למשתכן נסגרה בהצלחה. מדובר במכרזים ביישובים אשקלון, עתלית ואור יהודה הכוללים היצע דירות מוזלות כולל של כ-3,000 דירות סך הכל.
באשקלון נסגר המכרז הגדול ביותר של מחיר למשתכן מבין המכרזים שנסגרו כעת. מדובר במכרז בשכונת עיר היין שכלל 3,238 יחידות דיור סך הכל, רובן מוזלות במחיר למשתכן וחלקן למכירה בשוק החופשי. על פי תוצאות המכרז, רוב המגרשים נסגרו בהצלחה כאשר קבלנים ויזמים הגישו הצעות למגרשים הכוללים 2,910 יחידות דיור סך הכל, מתוכן 2,039 יחידות דיור מוזלות לזכאי מחיר למשתכן והשאר למכירה בשוק החופשי.
על פי ממוצע ההצעות הזוכות במתחמים השונים, מחיר דירה בת 95 מ"ר לזכאים יעמוד על החל מכ-809 אלף שקל. מחיר דירה בת 110 מ"ר החל מכ-936.6 אלף שקל ומחיר דירת 130 מ"ר בהחל מכ-1.1 מיליון שקל. מחיר זה כולל את מרכיב המע"מ ושטחי המרפסות, חניה ומחסן.
במכרז באשקלון זכו החברות הבאות: ליאם נחמיאס חברה לבניין ; ק.נ יזום והשקעות ; אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח ; גשם למשתכן ; ורדים ניהול ואחזקות מבנים ; אייל פרץ יזמות ונדל"ן ; י.ד. עשוש תשתיות ; בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ; ימין ניסים חברה לבניין ופיתוח ; י.ד. בנגב בניה ופיתוח ; מבנים ונתיבים; א.שדה פרויקטים ; ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות ; אפי קפיטל אחזקות ; אייל פרץ יזמות ונדל"ן ; ש.לירז חברה לבניין.
במקביל, נסגר מכרז מחיר למשתכן באור יהודה, במתחם "פרדס בחיסכון". מדובר במכרז שכלל ארבעה מגרשים שונים לבניית 1,140 יחידות דיור סך הכל. על פי תנאי המרכז, 912 מתוך יחידות הדיור במכרז יימכרו לזכאי מחיר למשתכן בלבד, ושאר 228 הדירות יוכלו להימכר לציבור הרחב במחיר מלא. מדובר במכרז שפורסם לראשונה בדצמבר 2016, ונדחה מאז מספר פעמים.
על פי תוצאות המכרז, מחיר ממוצע לדירה מוזלת לזכאים בת 94 מ"ר יעמוד על כ-1.16 מיליון שקל, דירת 109 מ"ר בכ-1.34 מיליון שקל ודירת 129 מ"ר בכ- 1.59 מיליון שקל. מחיר זה כולל את מרכיב המע"מ ושטחי המרפסות, חניה ומחסן.
החברה שזכתה במכרז, בכל ארבעת המגרשים, היא חברת גינדי החזקות. החברה הוציאה היום הודעה לתקשורת על הזכייה בה התייחסה לזכייה, סיפרה שעלות ההקמה של הפרויקט כולו נאמדת בכ-1.75 מיליארד שקל. עוד ציינו בגינדי החזקות שאדריכל התב"ע יהיה גידי בר-אוריין.
המכרז השלישי שנסגר היום הוא מכרז בעתלית, בשכונת עין הכרמל בדרום מזרח העיר. מכרז זה כלל 60 יחידות דיור סך הכל והחברה שזכתה בו היא קרן קפיטל פפושדו. על פי ההצעה הזוכה, מחיר דירה מוזלת לזכאי תוכנית מחיר למשתכן בת 131 מ"ר יעמוד על החל מכ-1.25 מיליון שקל, מחיר דירת 141 מ"ר החל מכ-1.34 מיליון שקל ומחיר דירת 151 מ"ר בהחל מכ-1.44 מיליון שקל. מחיר זה כולל את מרכיב המע"מ ושטחי המרפסות, חניה ומחסן.
על פי מעקב "גלובס" אחר מכרזי מחיר למשתכן שנסגר בהצלחה, עד כה זכו קבלנים ויזמים במכרזים לבניית 38,302 יחידות דיור מוזלות במסגרת מכרזי מחיר למשתכן. אם נחשיב גם את הדירות המוזלות במסגרת מחיר מטרה, נגיע ל-39,951 דירות מוזלות סך הכל. נדגיש כי מדובר בדירות המוזלות בלבד, לא כולל דירות במחיר שוק שנכללות גם הם לעיתים במכרזים.
עוד נציין כי מספר הדירות המוזלות אינו כולל תוספת שבס (תוספת במספר הדירות שרשות מקומית יכולה לאשר) וזאת בשל אי הוודאות שדירות אלו אכן יאושרו, וגם אם כן, בחלק לא מבוטל מהמקרים דירות השבס נמכרות כדירות במחירי שוק ואין מיועדות לזכאי מחיר למשתכן.

לכתבה המקורית
חזרה לכל החדשות

חדשות נוספות