כרמים

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
שם היזם
מבנה הפרויקט

לאתר הבית של הפרויקט

עכו
רתם יהלום, בראל א.ב. הנדסה ובניה ושמגר ואקנן
5 מבנים בני 330 יחידות דיור סה"כ

תכנית המגורים המאושרת בשכונת הכרם ג', תכלול 1,200 יחידות דיור חדשות לעיר הצפונית. התכנית החדשה מהווה המשך לשכונת עכו צפון וכוללת כ- 86 דונם עבור מגורים, כ- 52 דונם עבור מבנים ומוסדות ציבור, כ- 13.5 דונם עבור מסחר ותעסוקה, וכן כ- 89 דונם עבור שטחים פתוחים.
תוכנית זו, המהווה חלק מתוכנית המתאר החדשה לעיר, מאפשרת את הקמתם של בנייני מגורים בגובה 10-25 קומות,כשגודל הדירה הממוצע ינוע בין 95 מ"ר ל- 120 מ"ר.
התכנית הוקמה במטרה להעשיר את המרחב בשטחים פתוחים ומוסדות ציבור יאפשרו לאזור זה להיות מרחב עירוני אטרקטיבי וסביבת מגורים איכותית. התכנית תתרום גם לחיזוק ציר התחבורה המרכזי בעיר )"דרך הארבעה"( והפיכתו לרחוב עירוני הכולל שבילי אופניים ומדרכות רחבות ומוצלות עבור הולכי הרגל". במרכז השכונה יוקם פארק עירוני עם מתקני משחק וכושר. בנוסף, יסללו שבילי אופניים ושבילי ריצה תוך נטיעת עצים רבים ברחבי המתחם.

מיקום הפרויקט

התקדמות הפרויקט

פרויקטים נוספים

כרמים

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט: עכו
שם היזם: רתם יהלום, בראל א.ב. הנדסה ובניה בע״מ ושמגר וקנין
מבנה הפרויקט: 5 מבנים בני 330 יחידות דיור סה"כ

תאור הפרויקט

תכנית המגורים המאושרת בשכונת הכרם ג', תכלול 1,200 יחידות דיור חדשות לעיר הצפונית. התכנית החדשה מהווה המשך לשכונת עכו צפון וכוללת כ- 86 דונם עבור מגורים, כ- 52 דונם עבור מבנים ומוסדות ציבור, כ- 13.5 דונם עבור מסחר ותעסוקה, וכן כ- 89 דונם עבור שטחים פתוחים.
תוכנית זו, המהווה חלק מתוכנית המתאר החדשה לעיר, מאפשרת את הקמתם של בנייני מגורים בגובה 10-25 קומות,כשגודל הדירה הממוצע ינוע בין 95 מ"ר ל- 120 מ"ר.
התכנית הוקמה במטרה להעשיר את המרחב בשטחים פתוחים ומוסדות ציבור יאפשרו לאזור זה להיות מרחב עירוני אטרקטיבי וסביבת מגורים איכותית. התכנית תתרום גם לחיזוק ציר התחבורה המרכזי בעיר )"דרך הארבעה"( והפיכתו לרחוב עירוני הכולל שבילי אופניים ומדרכות רחבות ומוצלות עבור הולכי הרגל". במרכז השכונה יוקם פארק עירוני עם מתקני משחק וכושר. בנוסף, יסללו שבילי אופניים ושבילי ריצה תוך נטיעת עצים רבים ברחבי המתחם.

לאתר הבית של הפרויקט

מיקום הפרויקט

התקדמות הפרויקט