ירושלים ארנונה

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
מבנה הפרויקט

ירושלים
400 יחד׳

מורדות ארנונה היא שכונת מגורים חדשה הממוקמת ממזרח לשכונת ארנונה בירושלים.
במורדות ארנונה מתוכננות יחידות דיור קטנות שיתנו מענה לזוגות צעירים שאין ידם משגת לרכוש דירות גדולות.
התוכנית מציעה שימור ממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים ובהם אמת המים ההיסטורית וכן רוג'ם אבנים תוך שילובם במבנה השכונה. השכונה תכלול רחובות נוחים לתנועת הולכי רגל, כיכרות רחבות, גינות ומרחבים פתוחים, לרווחת התושבים. הבינוי המתוכנן בשכונה הוא בעל איכויות מיוחדות בשל המבטים לנוף, המתאפשרים בו ממרבית הבניינים.
התמהיל המוצע בתכנית יאפשר מגוון יח"ד אשר יספק מענה למגוון אוכלוסיות. מתוכננים מבנים
ומוסדות ציבור וכן שטחי מסחר, דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

ירושלים ארנונה

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט: שכונת ארנונה ירושלים
מבנה הפרויקט: 400 יחד׳ דיור סה״כ

תאור הפרויקט

מורדות ארנונה היא שכונת מגורים חדשה הממוקמת ממזרח לשכונת ארנונה בירושלים.
במורדות ארנונה מתוכננות יחידות דיור קטנות שיתנו מענה לזוגות צעירים שאין ידם משגת לרכוש דירות גדולות.
התוכנית מציעה שימור ממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים ובהם אמת המים ההיסטורית וכן רוג'ם אבנים תוך שילובם במבנה השכונה. השכונה תכלול רחובות נוחים לתנועת הולכי רגל, כיכרות רחבות, גינות ומרחבים פתוחים, לרווחת התושבים. הבינוי המתוכנן בשכונה הוא בעל איכויות מיוחדות בשל המבטים לנוף, המתאפשרים בו ממרבית הבניינים.
התמהיל המוצע בתכנית יאפשר מגוון יח"ד אשר יספק מענה למגוון אוכלוסיות. מתוכננים מבנים
ומוסדות ציבור וכן שטחי מסחר, דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

לאתר המלא של הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים