המחצבה

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
מגורים:
סטטוס:
אדריכל:

המחצבה 4.5 עתיד להיות רובע מגורים חדש בנשר, המשלב קרקעות אשר מטרתן מגורים, תעסוקה ומסחר. הפרויקט העתידי יכלול שטחים פתוחים וירוקים המתאימים לצביונה הירוק והמיוחד של העיר נשר. השכונה החדשה ממוקמת בסביבת פארק הכרמל, ופארק נשר ובו הגשרים התלויים. לצד הקמת הפרויקט עתיד להיבנות פארק ירוק נוסף אשר יותאם למשפחות צעירות. תמהיל הדירות יהיה מגוון מאוד ויכלול בתוכו דירות מדורגות על הר הכרמל ומגדלים.

מיקום הפרויקט

התקדמות הפרויקט

פרויקטים נוספים

המחצבה

אודות הפרויקט

מגורים: יחד׳, סטטוס: בתכנון, אדריכל:,:

תאור הפרויקט

המחצבה 4.5 עתיד להיות רובע מגורים חדש בנשר, המשלב קרקעות אשר מטרתן מגורים, תעסוקה ומסחר. הפרויקט העתידי יכלול שטחים פתוחים וירוקים המתאימים לצביונה הירוק והמיוחד של העיר נשר. השכונה החדשה ממוקמת בסביבת פארק הכרמל, ופארק נשר ובו הגשרים התלויים. לצד הקמת הפרויקט עתיד להיבנות פארק ירוק נוסף אשר יותאם למשפחות צעירות. תמהיל הדירות יהיה מגוון מאוד ויכלול בתוכו דירות מדורגות על הר הכרמל ומגדלים.

מיקום הפרויקט

התקדמות הפרויקט

פרויקטים נוספים