ABOUT US

ABOUT US

הכירו את גשם

חברת "גשם החזקות" הינה חברה לייזום נדל"ן בכלל ונדל"ן במתכונת מחיר למשתכן בפרט. החברה בבעלות שמגר ואקנין ויוסי מזרחי, אשר הינם יזמים בעלי ניסיון רב בניהול עסקאות נדל"ן בהיקף של אלפי יח"ד אשר נמצאים בימים אלו בשלבי תכנון וביצוע שונים. מדיניות החברה היא להעסיק יועצים מובילים בתחומם, לרבות עו"ד, מנהלי פרויקטים, משווקים, מתכננים, מנהלי קשרי לקוחות, מנהלי חשבונות ועוד אשר מהווים חלק מהותי בהצלחת המיזמים.

החברה חרטה על דיגלה ליצור ולמצות שיתופי פעולה איכותיים בכל פרויקט עם יועצים מובילים, במטרה לבנות דירה באיכות ביצוע גבוהה, במחיר סופי מובטח וללא חריגות, תוך שמירה על תקציב הפרויקט והבטחת איכות עבודות הבנייה.

לצורך הבטחת איכות הבנייה ותקציב הפרויקט מתקשרת החברה עם קבלנים מבצעים בעלי סיווג קבלני ג'5 וזאת לצד התקשרותה עם גורמים מממנים, שיתופי הפעולה כאמור מטרתם להבטיח את וודאות הפרויקטים שבניהול וביצוע החברה ולהקטין את הסיכונים הגלומים בהם.

המספרים מדברים

0
ערים
0
יח״ד דיור
0
מ״ר מסחר ותעסוקה
0
תקציב במליון ₪

MANAGEMENT

MANAGEMENT

הנהלת החברה

שמגר ואקנין

בעלים ומנכ"ל גשם החזקות בע"מ , שותף ומנהל פיתוח עסקי וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ, מהנדס בניין תואר ראשון, טכניון 2010 בהצטיינות, בוגר תואר שני במסלול דוקטורט בהנדסת בניין, טכניון 2012. מוביל בימים אלו פרויקטי בנייה בשווי ארבעה מיליארד ₪ ברחבי הארץ, בעל מומחיות במיזמי נדל"ן במתכונת מחיר למשתכן, עמותות בניה וקבוצות רכישה. שימש בעברו כיו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון.

יוסף מזרחי

בעלים גשם החזקות בע"מ, שותף ומנכ"ל וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ, סגן ומ"מ יו"ר איגוד ערים לטיהור שפכים אזור חיפה, בעל תואר שני במנהל עסקים מסלול התמחות בנדל"ן, שמאות ומקרקעין MBA, תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי התמחות בביקורת ציבורית ופנים MPA אוני' חיפה, בוגר תואר שני בלימודי משפטים MA, אוני' בר אילן ובוגר תואר ראשון BA, תכנית אשכול, אוני' חיפה, מוביל בימים אלו פרויקטי בנייה בשווי של ארבעה מיליארד ₪ ברחבי הארץ.

שמגר ואקנין

בעלים ומנכ"ל גשם החזקות בע"מ , שותף ומנהל פיתוח עסקי וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ, מהנדס בניין תואר ראשון, טכניון 2010 בהצטיינות, בוגר תואר שני במסלול דוקטורט בהנדסת בניין, טכניון 2012. מוביל בימים אלו פרויקטי בנייה בשווי ארבעה מיליארד ₪ ברחבי הארץ, בעל מומחיות במיזמי נדל"ן במתכונת מחיר למשתכן, עמותות בניה וקבוצות רכישה. שימש בעברו כיו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון.

יוסף מזרחי

בעלים גשם החזקות בע"מ, שותף ומנכ"ל וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ, סגן ומ"מ יו"ר איגוד ערים לטיהור שפכים אזור חיפה, בעל תואר שני במנהל עסקים מסלול התמחות בנדל"ן, שמאות ומקרקעין MBA, תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי התמחות בביקורת ציבורית ופנים MPA אוני' חיפה, בוגר תואר שני בלימודי משפטים MA, אוני' בר אילן ובוגר תואר ראשון BA, תכנית אשכול, אוני' חיפה, מוביל בימים אלו פרויקטי בנייה בשווי של ארבעה מיליארד ₪ ברחבי הארץ.

OUR TEAM

OUR TEAM

צוות העובדים

בתי מזרחי אלדד

סמנכ"לית שיווק

גיל סומך

יועץ משפטי

לירן צ׳צ׳יק

אדריכל החברה

ולריה וסרבלאי

יועצת משפטית ועוזרת מנכ"ל

דן לוי

מהנדס החברה

רו"ח אלעד פלס

חשב ראשי

דניאל בן דוד

מנהלת תכנון ורישוי

חן רבינסון

נציגת שירות לקוחות גשם פרו

אלינה שמעון

אדריכלית תיכנון ורישוי

רוני אבשלומוב

מנהל עבודה

חנית דנינו

מנהלת משרד מטה הנדסי (צפון)

חן אלקבס

הנדסאי מחלקת הנדסה

מורן יהלומי

מנהלת פרויקטים ורישוי

עו״ד שחר דבי

מנהלת שירות לקוחות ומחיר למשתכן

טל טימור

מנהלת דיגיטל ופרסום

מירי מייזליש

מנהלת חשבונות

טל טופר

מנהלת משרד מטה יזמי (מרכז)

קלאודיה אהרוני

מנהלת חשבונות